Φοιτητικά Νέα

Η συγγραφή εργασιών για έναν φοιτητή αποτελεί ένα απαραίτητο, αλλά ταυτόχρονα απαιτητικό κομμάτι για την ολοκλήρωση των σπουδών του. Οι […]

Η οικονομική κρίση έχει ανατρέψει σημαντικά τις ισορροπίες στην αγορά εργασίας, ωθώντας ένα μεγάλο τμήμα του πλυθυσμού στην αναζήτηση ενός […]

Οι εργοδότες αξιολογούν βιογραφικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες και […]

Η πανεπιστημιακή ζωή συνοδεύεται από προκλήσεις. Ένα από αυτά είναι η συγγραφή εργασιών, οι οποίες αποτελούν βασικό στοιχείο της ακαδημαϊκής […]

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, φέρνει τους απόφοιτους του «κοντά»! Πιστό στην ακαδημαϊκή και κοινωνική αποστολή του, το Ίδρυμα εγκαινιάζει μια […]

Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας Καθ. Νικόλαος Δέρκας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει στους φοιτητές του Ιδρύματος, […]

Να τους δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα τους εξ αποστάσεως ζητούν με επιστολή τους φοιτητές της Νομική Σχολής Αθηνών αλλά […]