Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές

Η διδακτορική διατριβή είναι ένα από τα κομμάτια που απαιτούνται για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου. Μια τέτοιου είδους εργασία πρέπει να είναι λιτή, αλλά συνάμα να αποτυπώνει όλα τα σημεία που είναι σημαντικά για την απόδειξη και την τεκμηρίωση της διατριβής ενός φοιτητή, ενώ συνήθως έχει ανάγκη από έρευνα, θεωρία, πειραματισμούς και άλλα όμοια τεκμήρια. Οι διδακτορικές διατριβές προορίζονται για το τεχνικό κοινό και είναι απαραίτητο να έχουν σαφήνεια και να είναι πλήρεις, αλλά χωρίς απαραίτητα να εξαντλούν το υλικό.

Επίσης είναι σημαντικό να σημειωθεί πως τα δεδομένα από τα πειράματα είναι σε θέση να αποτελέσουν απόδειξη η οποία θα πρέπει να παρουσιαστεί με διεξοδική ανάλυση και κριτική παρουσίαση. Ένας ακόμα γενικός κανόνας είναι πως οι δηλώσεις διατριβής είναι ανάγκη να βασίζονται σε κοινές γνώσεις που έχουν υποστηριχθεί από βιβλιογραφικές αναφορές, ειδάλλως θα πρέπει να αποδειχθούν πρωτότυπα αποτελέσματα από τον συγγραφέα της διατριβής. Μια διατριβή δεν απαρτίζεται από το θέμα αλλά από μια υπόθεση ή έναν ισχυρισμό που κάνει ο συγγραφέας.

Κατόπιν συμφωνίας των θεμάτων με τον φοιτητή, η ομάδα της Academicals είναι σε θέση να προσφέρει, μέσα από τις υπηρεσίες της, ακαδημαϊκή υποστήριξη σε όλα τα σημεία της διατριβής, στα οποία μπορεί να χρειαστεί. Η ομάδα μας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία πάνω σε μια πληθώρα ακαδημαϊκών κλάδων και είναι σε θέση να βοηθήσει στην έρευνα, τη σύνταξη και τη μορφοποίηση της εργασίας σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Οι φοιτητές που αναζητούν τη βοήθειά μας είναι σε θέση να λάβουν την κατάλληλη καθοδήγηση σε περίπτωση που την χρειαστούν.

Κάθε εργασία που επιμελείται το έμπειρο προσωπικό της Academicals, στοχεύει στην αριστεία και εξασφαλίζει την πρωτοτυπία ακολουθώντας αυστηρά όλες τις οδηγίες κάθε σχολής. Παράλληλα, στόχος είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχει ο κάθε φοιτητής, σε αυτό το σπουδαίο κομμάτι της ακαδημαϊκής του καριέρας.