Στατιστικές Αναλύσεις

Στατιστικές Αναλύσεις

Οι περισσότερες εργασίες, ειδικότερα οι πτυχιακές, οι διπλωματικές και οι διατριβές απαιτούν την ύπαρξη κάποιου είδους έρευνας. Για να είναι σε θέση οι ακαδημαϊκές εργασίες να υποστηρίξουν τα περιεχόμενά τους, πολλές φορές καθίστανται απαραίτητες οι Στατιστικές Αναλύσεις των δεδομένων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαδικασία που κατατάσσεται στις πιο χρονοβόρες και απαιτητικές του είδους της.

Η ομάδα της Academicals παρέχει βοήθεια σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε στατιστικές αναλύσεις. Επιμελούμαστε τη στατιστική ανάλυση δεδομένων εργασιών εξαμήνου, πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, καθώς και διδακτορικών διατριβών σε οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο ανεξαρτήτως θεματολογίας. Τα έμπειρα μέλη της ομάδας μας είναι σε θέση να βοηθήσουν τους φοιτητές με τις στατιστικές αναλύσεις που χρειάζεται να εντάξουν στην εργασία τους. Στόχος είναι η εξασφάλιση ενός άριστου και ακριβούς αποτελέσματος. Ακόμα και αν έχει ολοκληρωθεί το θεωρητικό μέρος της εργασίας, προσφέρουμε βοήθεια στις στατιστικές αναλύσεις παρέχοντας:

  • Βοήθεια σχετικά με τη δημιουργία ερωτηματολογίων, με την επιμέλεια της διαμόρφωσης ενός πλήρους και έγκυρου ερωτηματολογίου για το ερευνητικό μέρος μιας εργασίας. Λαμβάνουμε κάθε φορά υπ’όψιν τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο εκάστοτε καθηγητής και το θέμα που πραγματεύεται η εργασία.
  • Επεξεργασία πρωτογενών αποτελεσμάτων (περιγραφική στατιστική).
  • Έλεγχο υποθέσεων.
  • Οικονομετρική μοντελοποίηση
  • Προβλέψεις με την χρήση του οικονομετρικού μοντέλου. 

Τα έμπειρα μέλη που απαρτίζουν την ομάδα μας, μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη ακόμη και της πιο απαιτητικής στατιστικής ανάλυσης. Είμαστε σε θέση να επιμεληθούμε κάθε στατιστική ανάλυση, είτε αφορά ποιοτική είτε ποσοτική έρευνα, με επιτυχία και άριστα αποτελέσματα.