Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, φέρνει τους απόφοιτους του «κοντά»! Πιστό στην ακαδημαϊκή και κοινωνική αποστολή του, το Ίδρυμα εγκαινιάζει μια νέα δράση, το «Δίκτυο Αποφοίτων» …χτίζοντας έτσι ένα διαδικτυακό «σπίτι» για τους/τις αποφοίτους του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.  Έτσι, σε μια νέα ιστοσελίδα, όλοι οι επιστήμονες του θα μπορούν να συντονίζονται και να επικοινωνούν, να συνεργάζονται ερευνητικά ή να οργανώνουν κοινά έργα. Βασικός σκοπός της δράσης αυτής είναι η διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων των αποφοίτων μεταξύ τους και με το Πανεπιστήμιο και η περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΑΠ.

 Συνολικά, η δράση αυτή, φιλοδοξεί να ενισχύσει τους δεσμούς αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των αποφοίτων, να ενθαρρύνει τις επαγγελματικές και κοινωνικές σχέσεις των μελών του, και να διατηρήσει δια βίου τη σχέση των αποφοίτων με το ίδιο το ίδρυμα από το οποίο αποφοίτησαν, επιδιώκοντας τη διάχυση των αξιών του Πανεπιστημίου από τους στενούς κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας στην κοινωνία, την επιστήμη και τα επαγγελματικά πεδία δράσης των αποφοίτων του.

Όραμα του ΕΑΠ αποτελεί η δημιουργία μίας κοινής αναγνωρίσιμης ταυτότητας των αποφοίτων του ΕΑΠ, ικανής να συμβάλει στη διατήρηση στενών δεσμών τους τόσο με το ίδρυμα από το οποίο αποφοίτησαν όσο και μεταξύ τους, στη βάση του αμοιβαίου ενδιαφέροντος και της υποστήριξης.

Πηγή: Foititikanea.gr