Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας Καθ. Νικόλαος Δέρκας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει στους φοιτητές του Ιδρύματος, των οποίων οι αιτήσεις για την σίτιση ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 έχουν αξιολογηθεί ως “μη πλήρεις”, ότι το σύστημα θα ανοίξει αποκλειστικά και μόνο από 15.11.2021 έως 21.11.2021, προκειμένου να ανεβάσουν τα έγγραφα που υπολείπονται.  Επίσης όσοι φοιτητές δεν υπέβαλαν αίτηση για σίτιση, το διάστημα που ήταν ανοιχτή η πλατφόρμα του e-student, καλούνται να υποβάλουν άμεσα την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διότι το σύστημα δεν θα ανοίξει πάλι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Πηγή: Foititikanea.gr